top of page

LOGOTYPEM TO NEKONČÍ
Vertikální obdélník vycházející z logotypu je prvkem, který fakultu kreativně a efektivně propojuje.

Koncept prezentace nový vizuál.png

Cílem nové vizuální identity bylo vytvořit soubor komponentů, které fakultu graficky propojí, a to bez nutnosti uvádět logo či znak na propagačních či jiných materiálech. Další úlohou bylo zachování vlastní jedinečnosti v nabídce ostatních medicínských fakult a univerzit. Výchozí tvar nového logotypu se tak stal podkladem pro vytváření dalších komponentů. Jednoduchý obdélník kopírující linie kampusu je jednoduše aplikovatelný kreativní prvek, který lze uplatnit na kterémkoliv typu podkladu. Figuruje v ikonách, rastrech, řezech fotografií, aj. 

Máte hlas (9).png

Praktický pomocník v online světě

Nové logoa z něho vycházející vertikální obdélník umožňuje vizuálně propojovat aktivity a součásti fakulty kreativním způsobem. Pomáhá dotvářet zajímavý a moderní styl, jenž v záplavě vizuálních podnětů v online světě zaujme. 

bottom of page