top of page

NOVÉ PROPAGAČNÍ LOGO
Doplňuje fakultní pečeť pro svou jednoduchou aplikaci
v digitálním prostředí. 

Návrh bez názvu (13).png

Z průzkumu vyplynulo, že symbolem fakulty v očích studentů je nový kampus. Kampus je souhrou jednoduchých linií a otevřeného prostoru. Na první pohled odvážný odklon od kulatého znaku ve svém návrhu představila fakultní grafička, která se podílela na interiérových prvcích kampusu. Obdélníkový tvar kopírující základní prvky kampusu se zabudovanou vžitou zkratkou LFP se setkal s úspěchem u zástupců studentů i členů kolegia děkana. Propagační logo je osvobozeno od přísných pravidel používání fakultní pečeti. Umožňuje kreativní aplikaci a jednoznačně identifikuje fakultu i bez textového označení. Je přizpůsobitelné všem typům podkladu. Tvar obdélníku je propsán do dalších prvků, se kterými tvoří širokou paletu možností, jak vizuálně fakultu propojovat.

Máte hlas (3).jpg

Jednoduchost ve všech směrech

Zjednodušená varianta loga bez textového označení může v prostoru existovat samostatně. Ikona je čitelná i v těch nejmenších formátech a její umístění na různé typy podkladu je díky variabilitě jejího používání velmi jednoduché. To je přínosem především v případech, kdy s označením fakulty zacházejí jiné její součásti, studenti či externí subjekty, které doposud museli čelit otázce, jak na své materiály čitelně umístit fakultní pečeť a dodržet pravidla jejího používání.

bottom of page