top of page

ÚSTAVY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTI FAKULTY
Ústavy vykonávají celou řadu činností od výzkumu po poskytování služeb veřejnosti. Zaslouží si proto prostor pro vlastní propagaci.

O Ústavu mikrobiologie (6).jpg

Součástí fakulty jsou projekty a iniciativy, které z řady důvodů potřebují působit pod vlastní značkou. Řeč je například o Juniorské univerzitě, Univerzitě třetího věku a dalších aktivitách. Nové logo jim umožňuje samostatně se prezentovat a současně vizuálně zachovávat příslušnost k fakultě. 

Podpora prezentace fakultních ústavů

Na fakultě působí desítka ústavů, které neslouží jen pro výuku, ale soustředí se na výzkum, vývoj, projekty či služby pro širokou veřejnost. Aby pro ně byla prezentace jejich činnosti co nejjednodušší, disponují nově vlastním logem, který vychází z loga fakulty. Jeho součástí je barevnost odvozená od podlaží, ve kterém se nacházejí v nové budově kampusu. Některé součásti fakulty mají svoji identitu již plně či částečně vybudovanou. V takových případech dochází jen k minimálnímu zásahu do zavedené značky, která je v největší možné míře přizpůsobena novému vizuálu fakulty. Příkladem je Simulační centrum, které převzalo prvek obdélníku a bezpatkové písmo. 

bottom of page