top of page

Uchováváme tradiční a začínáme nové. Představujeme novou vizuální identitu Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy. 

bottom of page